PRIVACYBELEID

Home PRIVACYBELEID

Wij respecteren en beschermen uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons stelt, en alle persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Opdat wij u optimaal kunnen informeren omtrent onze commerciële activiteiten, worden de door u ingevulde persoonsgegevens opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor onze nieuwsbrieven, onze administratie, onze reclame/marketingdoeleinden en de verwerking van uw bestelling.

Uw gegevens zijn enkel en alleen voor intern gebruik en worden niet aan derden doorgegeven, verhuurd of verkocht.
U heeft recht op inzage, op verbetering of verwijdering van deze gegevens. Daarvoor neem je contact met ons op via contactformulier of per post aan het adres SANSA Wonen Utrecht, Breedstraat 7, 3512 TS , Utrecht. Wij maken voor onze website gebruik van Cookies.