Algemene Voorwaarden

Home Algemene Voorwaarden
1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de online verkoop van onze producten via de website www.sansawonen.nl die in Nederland wordt aangeboden. Door de plaatsing van de bestelling aanvaardt u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Niet alle producten die op de website afgebeeld worden zijn online te koop. Dit is enkel het geval voor de producten die aangegeven zijn met de vermelding “online te koop”.
De foto’s en afbeeldingen op deze website zijn niet contractueel en kunnen ons niet contractueel verbinden.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen periodiek gewijzigd worden. De op onze website gepubliceerde versie is toepasselijk op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling . De gegevens van ons informaticasysteem leveren het gehele bewijs van de aankooptransactie.

Het is mogelijk dat SANSA Wonen op haar website links opneemt naar andere websites die interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. SANSA Wonen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

2. PRIJZEN, AANBIEDINGEN EN PROMOTIES

Onze aanbiedingen en prijzen gelden enkel bij aankoop via deze website en ook bij aankoop in de winkels zelf. De aanbiedingen via de website zijn niet cumuleerbaar met andere promoties en acties en kortingsbonnen.

3. BESTELLING

Nadat u op de website een keuze gemaakt hebt kunt u overgaan tot het plaatsen van de bestelling, door op “Bestellen” te klikken waardoor het artikel in de bestelzone geplaatst is.
Vanuit de bestelzone kunt u verder winkelen, een in de bestelzone geplaatst artikel verwijderen of afrekenen.

In de bestelzone ziet u direct de prijzen van de gekozen producten, de kortingen en de levertijd én de totaalprijs van de bestelling. Deze is inclusief BTW maar excl. eventuele verzendkosten.

Als u tevreden bent over je keuzes, en u de bestelling wilt voltooien, klik dan op ‘afrekenen’.

Hiervoor moet u eerst inloggen, en de nodige gegevens invullen om de bestelling vlot te laten verlopen. Wanneer u het vakje “bewaar je gegevens voor toekomstig gebruik” aanklikt, dan hoeft u deze gegevens niet meer in te vullen bij een volgende login op onze website.

De bestelling is pas definitief nadat de betaling is uitgevoerd.

Elke definitieve bestelling krijgt van ons een orderbevestiging via e-mail, in de taal van de website, met de vermelding van de levertermijn en met vermelding van de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren bij het overschrijden van deze termijn. Zo weet u dat wij de bestelling goed ontvangen hebben. Indien u hierom vraagt en uw bedrijfs- of persoonlijke gegevens meedeelt, bezorgen we u kosteloos per email een factuur.

4. BETALING

Wij hebben voor een veilige betaalomgeving gekozen via Mollie/Ideal. Er kan ook worden betaald met waardebonnen, cadeaucheques of cadeaukaarten van SANSA wonen.

5. AFHALING

Maatwerk producten zijn enkel af te halen in de doorgegeven winkel in Nederland. De winkel zal worden geinformeerd en de producten worden gereserveerd op uw naam. Alle overige “standaard” producten kunnen worden verzonden. Dit zal extra kosten met zich meebrengen.

U ontvangt een aankomstbevestiging per e-mail zodra uw bestelling gearriveerd is in de winkel van uw keuze. Indien het bestelde artikel uitzonderlijk toch niet voorradig blijkt te zijn of de levering vertraging heeft opgelopen, krijgt u hier ook bericht van, via e-mail.

U hebt vervolgens 15 kalenderdagen de tijd om de goederen af te halen tegen voorlegging van de orderbevestiging.

Indien u de goederen niet afgehaald heeft na twee elektronische herinneringsberichten dan hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Wij storten dan het aankoopbedrag terug op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd en via dezelfde betaalmethode als waarlangs de betaling is gebeurd. Dit is niet mogelijk indien uw bestelling voor u op maat is gemaakt! Er zal dan geen restitutie plaatsvinden en uw goederen zullen dan nog 15 dagen voor u worden bewaard.

6. BESCHIKBAARHEID

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Wij doen er alles aan om deze gegevens correct aan te geven, echter kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren is, bv. door vergissingen in de voorraadgegevens of door aanleveringsproblemen bij/en van de leverancier. Wij zullen u dan in dat geval het zo snel mogelijk melden en de aankoopprijs terugbetalen.

7. HERROEPINGSRECHT

Ben u niet tevreden met uw aankoop, dan kunt u deze annuleren op het ogenblik dat u de aankoop afhaalt. U ontvangt dan de waarde van de aankoop terug. Ook hier geldt dat er geen restitutie plaatsvindt als de goederen maatwerk zijn!

Vanaf de dag volgend op het afhalen heeft u bovendien 30 kalenderdagen de tijd om af te zien van de aankoop van elk “standaard” artikel dat niet bevalt, zonder dat u hiervoor een motief hoeft op te geven. Het herroepingsrecht geldt enkel indien u een particulier bent en de goederen aan een ander verkoopbaar blijken te zijn. Dus niet wanneer er voor u speciaal is aangekocht, aangepast en/of maatwerk is verricht.

Ook dient u zo snel mogelijk, en uiterst 30 dagen nadat u de beslissing tot herroeping aan ons hebt meegedeeld, de goederen via een SANSA wonen winkel aan ons terugbezorgen.

Wat bezorgt u ons terug? Samen met het artikel zelf, dient u ook alle toebehoren (accessoires, gebruiksaanwijzing, garantiedocument…) alsook de originele en niet-beschadigde verpakking terug te brengen, samen met een kopie van het aankoopbewijs.

In de volgende gevallen zullen wij niet overgaan tot terugbetaling :

Wanneer de artikelen, hun toebehoren of de verpakking geïnstalleerd, bevuild, beschadigd of onvolledig zijn, of wanneer zij gebruikt werden meer dan nodig om de aard, de kenmerken of de werking van de artikelen te controleren,

Als de verpakking (of een deel ervan) zodanig werd geopend dat het product niet meer als nieuw kan worden verkocht,

Voor artikelen die een duidelijk persoonlijk en/of maatwerk karakter hebben, of die door hun aard niet kunnen worden teruggeleverd.

Als blijkt dat de retour niet kan worden aanvaard dan blijft het product uw eigendom. Indien wij over uw e-mailadres beschikken dan wordt u van de weigering van het herroepingsrecht op de hoogte gesteld, waarna de goederen voor een periode van 30 kalenderdagen opnieuw ter beschikking gesteld worden in het oorspronkelijke afhaalpunt, waarna wij het recht hebben om de goederen te vernietigen.

Indien wij over uw e-mailadres beschikken dan wordt u van de weigering van het herroepingsrecht op de hoogte gesteld, waarna de goederen voor een periode van 30 kalenderdagen opnieuw ter beschikking gesteld worden in het oorspronkelijke afhaalpunt, waarna wij het recht hebben om de goederen te vernietigen.

De terugbetaling zal geschieden binnen een maximale termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum dat de winkel de herroepen goederen terug ontvangen heeft in de staat zoals vermeld in dit artikel.

8. GARANTIE

De kwaliteit van onze goederen geniet onze grootste aandacht. Mochten er zich toch problemen voordoen dan heeft u alle rechten behorende tot de wettelijke conformiteits- en garantiewaarborgen.

Dit betekent dat de artikelen in goede staat moeten verkeren en bij normaal gebruik behoorlijk moeten functioneren. Indien u een artikel ontvangt dat hier niet aan voldoet, dan voorzien wij in een passende oplossing.

Als u de artikelen gekocht hebt voor privé-gebruik dan bieden wij u de leveranciers garantie, aanvangend vanaf de datum van het afhalen van de goederen. Bij vaststelling van een gebrek dient u dit zo snel mogelijk te melden aan onze klantendienst.

Eventuele gebreken en niet-conformiteiten moeten zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 1 maand na de levering van de goederen, aan ons worden gemeld.

Zichtbare gebreken of niet-conformiteiten dient u ons schriftelijk ter kennis te brengen binnen een termijn van 7 werkdagen na de afhaling van de goederen. Een niet-conformiteit die bij de levering aanwezig was maar die pas later door u kon worden vastgesteld dient u zo snel mogelijk, doch ten laatste binnen de 2 kalendermaanden na de vaststelling ervan, schriftelijk mee te delen.

Indien het gebrek te wijten is aan onoordeelkundig gebruik van het artikel, aan een ongeval, een uitwendige oorzaak (bv. brand, waterschade, …), een gebrekkig onderhoud of aan normale slijtage, of wanneer de schade is verergerd doordat u het goed bent blijven gebruiken nadat de schade werd vastgesteld, dan geldt de garantie niet. Evenmin kan er garantie verleend worden wanneer u zelf of een derde hebben geprobeerd het artikel zelf te herstellen en/of aan te passen.

De garantie houdt in dat wij het artikel vervangen of herstellen, zonder kosten voor u. Indien evenwel de herstelling of vervanging niet mogelijk is, of buitenproportioneel is, of wanneer deze aan u ernstige overlast zou berokkenen, dan staan wij u op uw verzoek een voor beide passende prijsvermindering toe.

9. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk indien de niet-uitvoering of de laat tijdige uitvoering van een verplichting het gevolg is van overmacht in de zin van de wet conform het Burgelijk Wetboek.

Onder overmacht wordt begrepen, alle oorzaken van buitenaf, voorzien of niet voorzien waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor partijen niet in staat zijn om verplichtingen na te komen.

Tijdens de overmachtperiode worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat voor een van de partijen.

10. VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE BESTELBON

Bij verlies of diefstal van de bestelbon tijdens of na de bestelling dient u dit onmiddellijk aan ons te melden. Indien u aan ons het bestelnummer opgeeft, kunnen wij de bestelbon achterhalen en zullen wij deze opnieuw per e-mail versturen. Producten kunnen niet zonder bestelbon afgehaald worden.

11. KLACHTEN / TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Indien U niet tevreden bent dan kunt u een klacht indienen met ons contactformulier! U wordt binnen de 5 werkdagen na het indienen ervan geïnformeerde over de termijn waarbinnen de klacht wordt behandeld. De gerechtelijke afhandeling van geschillen geschiedt uitsluitend volgen het Nederlandse Recht.